Najmłodszy i zarazem najbardziej agresywny wśród stylów street dance’owych. Jest bardzo efektowny i dynamiczny. Wyróżniają go mocne spięcia ciała, imitacje rzutu czy drapania, a także tupania. „Krump” to akronim od słów, które oznaczają „modlitwę”. Jednak z czasem taniec ten utracił swój religijny charakter. W ciągu zaledwie kilku lat zyskał zwolenników w wielu krajach, w tym w Polsce.